Đối tượng: Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe vận tải hàng hóa bằng xe container, xe đầu kéo
Thời gian: Trước 01/07/2021
Mục đích: Phục vụ cho hoạt động quản lý của đơn vị, cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thời gian lưu trữ: 24h gần nhất với xe có hành trình di chuyển lên đến 500 km, 72h gần nhất với xe có hành trình di chuyển trên 500 km.


Quy định về yêu cầu kỹ thuật camera trên xe ô tô

 • Phải có nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật
 • Phải có chức năng ghi, lưu trữ dữ liệu video tại camera, truyền dữ liệu hình ảnh về máy chủ để theo dõi, quản lý, lưu trữ
 • Định dạng của video tại camera lắp trên xe theo chuẩn mp4 và kèm theo các thông tin gồm:
  • Biển số đăng ký xe, vị trí (toạ độ), thời gian
  • Video lưu trữ tại thẻ nhớ khung hình tối thiểu 10 hình/giây và có độ phân giải tối thiểu là 720p.
  • Hình ảnh tại camera phải đảm bảo nhìn rõ trong mọi điều kiện ánh sáng (bao gồm cả vào ban đêm)
 • Dữ liệu hình ảnh được trích xuất từ camera lắp trên xe
  • Tần suất truyền từ 12 đến 20 lần/giờ khi xe chạy.
  • Định dạng hình ảnh .JPG
  • Độ phân giải tối thiểu là 640x480 pixel
 • Dữ liệu được ghi và lưu giữ tại camera lắp trên xe và tại máy chủ phải đảm bảo:
  • Không bị xoá hoặc không bị thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ theo quy định.

Hướng dẫn lắp đặt camera trên xe ô tô

 • Đơn vị kinh doanh vận tải quyết định vị trí, số lượng camera lắp đặt trên xe ô tô để đảm bảo:
  • Quan sát được toàn bộ khoang lái, khoang hành khách
  • Các cửa lên xuống của xe.
 • Đơn vị kinh doanh vận tải phải niêm yết bảng hướng dẫn sử dụng ở vị trí lái xe dễ quan sát các thông tin gồm:
  • Số điện thoại, địa chỉ liên hệ đơn vị lắp đặt camera lắp trên xe;
  • Trạng thái hoạt động, trạng thái truyền dữ liệu về máy chủ của thiết bị thông qua tín hiệu, báo hiệu

Tham khảo: https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/65156/thong-tin-bao-chi--ve-nghi-dinh-so-10-2020-nd-cp-ngay-17-01-2020-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-(thay-the-nghi-dinh-so-86-2014-nd-cp-ngay-10-9-2014-cua-chinh-phu).aspx