Thiết bị iTracking 4G đáp ứng đầy đủ quy chuẩn QCVN31

Hoạt động được với nhiều tiêu chuẩn mạng di động LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/EGDE/GPRS/GSM

Tương thích với nhiều nhà mạng khác nhau